“امسال چندین خبر برای بازدیدکنندگان آماده کرده ایم. اولین مورد ساخت کاسه های سایه دار جدید است. پس از پاسخ های مثبت سال گذشته ، ما در حال مبادله مراحلی هستیم که هنگام سوار و پیاده روی در استخر بزرگ ، خصوصاً برای افراد مسن و افراد دارای اختلال در سیستم اسکلتی عضلانی ، خوشایندتر است. به همین ترتیب ، بخشی از تخت های آفتاب که قبلاً جبران ناپذیر بودند ، تعویض و تکمیل شدند. ” عناصر بازی جدید برای کودکان نیز اضافه شده است.