بنابراین ، تأخیر و زمان انتظار برای PIN2 برای کسانی که به دوز اول علاقه مند هستند ممکن است بیشتر از مراکز واکسیناسیون اطراف باشد. علاوه بر این ، کارکنان بیمارستان باید فوراً به عملیات به تعویق افتاده سال گذشته برگردند ، که منجر به جابجایی مرکز واکسیناسیون می شود. در ماه سپتامبر ، مرکز واکسیناسیون باید از کارخانه مستقیماً به محل بیمارستان منتقل شود. واکسیناسیون نیز از دیروز در Polichka آغاز شد ، جایی که مکان جدیدی در خانه اردن ایجاد شد.