سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

در Jevíčko KSČM تقریبا 50 درصد دریافت کرد. اما برای آخرین بار Svitavy بر YES مسلط شد

کارولینا ولسووا خبرنگار برایم بنویس / اطلاعات انتخاباتی / ساکنان منطقه اسویتاوی در آخرین انتخابات بله رای مثبت دادند. با این حال ، تعدادی از شهرداری ها وجود دارد که مردم در آنها رای متفاوتی داده اند. برای بزرگنمایی کلیک کنید انتخابات در روستای...