سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بوهمیا شرقی در حال حاضر یکی از کمترین مناطق آلوده در جمهوری چک است

بدترین وضعیت در منطقه جنوبی چک ، سسکی کروملوف است. سرور Visualito می گوید: "نتایج هفتگی آزمایش های PCR در حال حاضر 9 است ، یک هفته قبل 5 was بود." در مقابل ، همه مناطق بوهمیا شرقی دارای نمونه مثبت بین 1 ((Gradets Kralove و Nahod region) و 3 ((منطقه Chrudim ، منطقه Orlikoustecko و منطقه...