سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بحران شخصی در بیمارستان خواهران اوکراینی او را از دردسر نجات نمی دهند

این شهر آماده ارائه آپارتمان به پزشکان و پرستاران یا کمک به قرار دادن فرزندان خود در مدارس و مهدکودک های کرودیم است. "اما یک مشکل وجود دارد - اگر پرستاران اوکراینی به ما مراجعه کنند ، پس از یک سال باید امتحانات چکی ، شفاهی و کتبی را با موفقیت پشت سر...