سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بیمارستان لیتومیسل با دستگاه مخصوص ضدعفونی محل را تسریع می کند

ایوتا ندورنیکووا خبرنگار برایم بنویس بیمارستان Litomysl از صندوق اهداء ضد عفونی فضایی ویژه دریافت کرد. حذف آسان و سریع میکروارگانیسم های ناخواسته از فضا ، حتی از مکان هایی که دسترسی به آنها دشوار است ، این وظیفه اصلی دستگاه مدرن است. این یک دستگاه...