سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نمای اسنژکا ، دسنا و ویسوچینا از تاج درخت کرفس سوخته در چیستا باز می شود

نازک تر و کبریت ها نقش حیاتی در زندگی درختان عظیم کوهی در تپه تمیز ایفا کردند. «حدود ده سال پیش شخصی به آتش کشیده شد. پلیس همچنین در حال تحقیق درباره او و یافتن آثار یک نقطه نازک تر است. پیتر درینوسکی ، شهردار چیستا ، به یاد می آورد که بدیهی است این...