سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اولین قسمت بزرگراه میتو-ژابانوف در کاداستر ثبت شده است. خرید زمین آغاز می شود

نقشه مسیر زمانی را نشان می دهد که بخشی از بزرگراه اجرا می شود. صاحبان زمین ها و زمین ها احتمالاً خریدی را که باید در ماه سپتامبر آغاز شود ، از دست نخواهند داد. اداره راه ها و بزرگراه ها بهار سال گذشته مجوز تمدید بزرگراه D35 را دریافت کرد. مسیر بزرگراه...