سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

عکس: املاک صد ساله در Anenské Studánce اخراج شد

حشیش حرفه ای و داوطلبانه از سراسر منطقه به Anenské Studánka ، واحدهای محلی هلوویکوف می رسید. من یک مقاله در روستا می خواستم. "وقتی اولین واحد به شهر رسید ، سقف ساختمان کاملاً شعله ور بود. آتش سوزی و همچنین قسمت اقتصادی ساختمان بسیار رایج بود. این ساختمان...

تقریباً دو میلیون واکسینه عفونت خود را از دست می دهند. آزمایشات در انتظار آنها است

حتی امروز آنها می توانند بدون آزمون به رستوران ، یک رویداد فرهنگی بروند و یا از خانه سالمندان دیدن کنند. آنها باید از صبح جمعه دوباره این کار را انجام دهند. در سکته نیمه شب ، افرادی که 22 روز پیش اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند ، به اصطلاح عفونت را...