سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سنگ تراشان واکنش های متناقضی را برانگیخته ، ابتکار عمل جهتی دیگر می گیرد

"من و دخترم دائما در حال نقاشی سنگ و بهبود هستیم. ما پیاده روی می کنیم و آنها را در مکانهایی غیر قابل مشاهده و غالباً اندکی پوشیده نگهداری می کنیم. ما منتظر هستیم شخصی سنگ ما را با آنها پیدا کند. منتظر آن هستیم یا او را برای شادی بفرست. "، ورونیکا 35...