سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

این روش بهار برای کارشناسان هواشناسی کمی عجیب به نظر می رسد. آنها آن را با اعداد تأیید کردند

اردیبهشت سرد ، حتی آوریل قبلی نیز سردتر است. امسال ، بهار (نه تنها) در بوهمیای شرقی به طور غیرمعمولی سرد است. به عنوان مثال ، طبق آوریل منتشر شده ، آوریل 2.8 درجه سانتیگراد سردتر از متوسط ​​بود.