سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

ویدیو: آیا شما در بخش مراقبت های ویژه پرستار هستید؟ آیا شما صبور هستید؟ پشت پنجره های Bigbeat قرار بگیرید!

نوازندگان جوان امدادگران و بیماران بیمارستان Chrudim را خوشحال کردند. موسیقیدانان خواهر خندوانه را خوانده و آهنگ به آهنگ دیگری را تعویض کردند ، "از کدام بخش شما؟ از بخش مراقبت های ویژه؟ و خوب؟ پس خوب است و اکنون در یک ریتم بزرگ بپرید." شاید قابل توجه...