سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

موسسه پزشکی Jevicek پیش بینی می کند 50 میلیون سرمایه گذاری کند

فرماندار مارتین نتولیکی گفت: "در سال های اخیر ، ما در چراغ های جلوی چوبی ، تبدیل غرفه کودکان سابق به غرفه ریه برای توان بخشی ، تعمیر سقف غرفه پذیرایی و عایق بندی غرفه S برای تقریبا 100 میلیون تاج سرمایه گذاری کرده ایم." . Pavilion S نیز از داخل به روز خواهد...