سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نوسازی راهرو در دره اورلیس آغاز می شود. موارد استثنا بزرگ و طولانی خواهد بود

سرمایه گذاری به ارزش 3.996 میلیارد کرون عملکرد نرم و نرم تری را به همراه خواهد داشت ، خطوط به طور قابل توجهی نفوذپذیرتر خواهند بود. با این وجود مسافران نمی توانند انتظار کاهش چشمگیر زمان سفر را داشته باشند. ده کیلومتر راهروی 1 بین Usti nad Orliki و Brandis nad Orlici...