سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

آزمایشات در شرکت ها با ظرفیت کامل کار می کند ، نتایج مثبت حداقل است

پتر کوچینیا مدیر عامل شرکت گفت: "ما آزمایش را به گونه ای سازماندهی می کنیم که بتوانیم همه کارمندان را هر هفته کاملاً آزمایش کنیم و هر سه شیفت تولید را تحت پوشش قرار دهیم." در تست ، این شرکت از خدمات یک ارائه دهنده خارجی استفاده می کند که هر روز یک تیم...