سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

این منطقه متخصصان سرپایی را برای کمک به بیمارستانهای متراکم فراخوانی خواهد کرد

"ما در حال تماس با بیماران سرپایی هستیم زیرا می خواهیم مسیر رضایت متقابل را دنبال کنیم. اگر توافق کنیم ، سپس تعهدی را به آنها تحمیل خواهیم کرد تا آنها بتوانند برای یک آمبولانس بسته از بیمه درمانی غرامت دریافت کنند. " انجمن متخصصان سرپایی ، که...