سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بانک غذا: سهام در حال نازک شدن است ، هزاران پرده توزیع می شود

حجاب ، حجاب ... چند روز پیش ، بانک مواد غذایی منطقه 600000 حجاب از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کرد. آتش نشانان آنها را به انبار در Czotovice بردند. روز چهارشنبه ، بانک غذا بسته های پرده های جراحی را صادر کرد. نمایندگان چندین سازمان و همچنین شهرداریها از...