سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

عکس ، ویدئو: هنگامی که هشدار شیمیایی ایجاد شد ، او به خرید رفت

دانا پوکورنا به عنوان بهمن در شبکه های اجتماعی ، فیلم ها و عکس های مردی که روز چهارشنبه برای خرید زنگ شیمیایی به مرغداری در ویسوکو میتو آمده بود ، در حال پخش است. اوضاع حتی بیشتر سرگرم کننده بود زیرا امروز بعدازظهر یک تست صوتی آژیرهای آتش انجام شد....

عکس: تمرین کنندگان در منطقه سوویتوی واکسیناسیون را آغاز کرده اند. علاقه زیاد است ، واکسن ها کم است

روز سه شنبه ، پزشک در داروخانه Chrudim 20 دوز واکسن مصرف کرد. "ده روز اول چهارشنبه واکسینه می شود ، ما جمعه ادامه خواهیم داد. علاقه واقعاً زیاد است. " ده دقیقه قبل از یازده سالگی ، سالخورده های صف کشیده در اتاق انتظار در حال ملاقات بودند. همه خوشحال هستند...