سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بستری اجتماعی؟ بود. حالا بیمارستان ها می گویند ما برای هر تختی می جنگیم

اکنون واقعیت کاملاً متفاوت است. "ما در بیمارستان های خود عملا هیچ بیماری به عنوان بستری در بیمارستان نداریم. اینها واحدهایی از افراد هستند و همیشه فقط برای زمان لازم هنگام پردازش خود به مراکز درمانی ، ". كاترزینا سمرادووا ، سخنگوی بیمارستانهای...