سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شما این کلمه را دارید ، Svitavy شما را به یک میز گرد در Habrová دعوت می کند

ایوتا نادورنیکووا آماده سازی برنامه ریزی شده قطعات در منطقه هابرووا در سوویتوی به دلیل قیمت زمین بحث را برانگیخت. بنابراین ، این شهر در حال برنامه ریزی یک میز گرد با شهروندان در فروش قطعات در خیابان هابروا است. برای بزرگنمایی کلیک کنید موقعیت...