سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تعداد در حال افزایش است. آیا پس از تروتنوف پردوبیس بسته می شود؟

شیوع در منطقه بسته Trutnov در حال گسترش است ، بنابراین تعداد افراد آلوده در حال افزایش در منطقه ما ، به ویژه در منطقه پردوبیس است. از نظر منطقی ، تروتنوف نزدیک ترین منطقه به منطقه ما است. وضعیت مشابهی در همسایگی هرادچ وجود دارد. و منطقه ناخود ، که به...