سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

قطارهای سریع به موراویا قفل های حریف را منحرف می کنند. آنها در ماه آوریل شروع می شوند

سازه های بزرگ حمل و نقل طبق برنامه از ابتدا حفاری می شوند. هم راهرو اصلی از پراگ به برنو و هم تعدادی از خطوط اتصال در منطقه را لمس کنید. "تمام این ساخت و سازها به تعداد زیادی خاموشی و معرفی برنامه های خاموشی نیاز دارد. و نه تنها در حمل و نقل ریلی منطقه...