سایت خبری قاصدک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رانندگانی که به سوراخ های I / 35 برخورد می کنند شانس جبران خسارت زیادی دارند

با این حال ، به لطف هشدار دنیک و متعاقباً به تلویزیون ، اوضاع هنوز در حال بهبود است. تعداد رانندگانی که با چاله های عمیق و بزرگ برخورد کردند از روز جمعه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. و یک خبر خوب دیگر نیز وجود دارد: همه شانس زیادی برای پرداخت...