تالیا ، برنده جایزه ، می گوید اکنون همه ما باید چیزی را رها کنیم

تالیا ، برنده جایزه ، می گوید اکنون همه ما باید چیزی را رها کنیم

“من آن را به عنوان یک افتخار بزرگ قبول می کنم. من واقعاً قدردان این واقعیت هستم که او را از بین همه بازیگران جوان جمهوریت بیرون کردم. همچنین ناامید…

به خواندن ادامه دهید