“موزه منطقه ای در لیتومیسل این یافته را مورد بررسی قرار داد و از آنجا که از آن استفاده نخواهد کرد ، این فرصت را داد تا از علاقمندان بپرسد. روستای رادیمرژ صحبت کرد ، که می خواهد شور و شوق مسیح را بازیابی کند و آن را در نزدیک نمازخانه سنت جان نپوموک قرار دهد. به این ترتیب ، آنها به هدف خود ادامه می دهند. “رومن لینک ، معاون فرماندار فرهنگ گفت.

احساسات مسیح از نیمه دوم قرن نوزدهم سرچشمه می گیرد. یک پرسشنامه در مورد کسانی که آنها را ساخته اند آویزان است.

قبلاً نوشتیم: