منبع: یوتیوب

این ترافیک حمل و نقل را از دو کلانشهر شرقی بوهمیا به راه اندازی بخش مجاور Časy – Ostrov (در نزدیکی Vysoké Mýto) هدایت می کند ، جایی که بزرگراه با خروجی موقت از Chrudim به جاده دولتی I / 17 و سپس به جاده موجود متصل می شود I / 35 با این وجود رانندگان این موضوع را تا آگوست 2022 مشاهده خواهند کرد. 80 کیلومتر باقیمانده بزرگراه D35 به موهلنیس هنوز فقط روی کاغذ است ، اما بعضی از بخشها مجوزهای منطقه بندی را تکمیل کرده اند. پس از سالها اختلاف با مردم محلی ، مسیر مورد اختلاف بزرگراه اطراف لیتومایسل قبلاً مسدود شده است.

فیلم های قدیمی را بررسی کنید – از فوریه و ژانویه ، مستند کردن وضعیت فعلی کار:

منبع: یوتیوب

منبع: یوتیوب