در آنجا ، واکسن ها از بیمارستان منتقل شده و به مرور واکسیناسیون برای عموم فرا می رسد. از اول فوریه ، چنین مراکزی در Chrudim ، Litomysl ، Svitavi و Usti و Orliki شروع به کار می کنند. مشکل اصلی اکنون کمبود واکسن است ، شروع قدرتمندتر واکسیناسیون دشوار است.