برای تست سفارش قبلی لازم نیست ، فقط رعایت ساعات کاری دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه ، از 7 صبح تا 2 بعدازظهر و سه شنبه ، پنجشنبه از 11 صبح تا 6 بعدازظهر لازم است. تا نتیجه آن را تأیید کنید. کارگران مرزی نیز این گواهی را به زبان انگلیسی دریافت خواهند کرد. روش دیگر ، علاقه مندان به آزمایش covid-19 می توانند به بیمارستانی در Svitavi ، Litomysl یا م instسسه پزشکی در Jevicko مراجعه کنند.