منبع: یوتیوب

اداره راه ها و بزرگراه ها ، به عنوان مرجع پیمانکاری ، مشاوره های اولیه بازار را با کارشناسان و پیمانکاران آغاز می کند. هدف آماده سازی شرایط مناقصه و آگاه سازی تأمین کننده از اهداف و نیازها است.

پس از اتمام ، بزرگراه D35 ، همراه با بزرگراه D11 ، باید به یک مسیر جایگزین برای بزرگراه D1 متراکم تبدیل شود ، که به شما امکان می دهد بار از بزرگراه D1 بین دو جاده با اهمیت ترافیکی مشترک تقسیم شود.

گالری عکس و فیلم از ساخت دو بخش اول D35 از Opatowice تا Ostrov را می توان در اینجا یافت: