تا کنون ، هر پنج محل واکسیناسیون در بیمارستان در منطقه پردوبیسه واکسیناسیون را با واکسن دو دوز فایزر ارائه می دهند. اگر از نظر فنی در حال حاضر امکان پذیر است ، نامزدهای ثبت نام نشده نیز می توانند Pfizer را انتخاب کنند. بدون ثبت نام ، می توانید هر روز هفته ، از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر ، به مرکز واکسیناسیون در بیمارستان لیتومیل مراجعه کنید.