روز پنجشنبه ، اول آوریل ، کنسرتی از خواننده محبوب هانا زاگوروا و پتر رزک با گروه Boom! گروه Jiří Dvořák. طبق معمول در ماه های اخیر ، به دلیل افزایش و طولانی شدن محدودیت های بیماری همه گیر ویروس کرونا ، این کنسرت دوباره برنامه ریزی شده است. تاریخ تعویض 11 اکتبر سال جاری است. بلیط های خریداری شده در ابتدا معتبر هستند.