“براساس تصمیم ایستگاه بهداشت منطقه ای منطقه پردوبیس ، کار محل کار جداگانه در تیرشوا از 26 ژانویه تا اطلاع ثانوی بسته است. در ساختمان مهد کودک در خیابان Jiráskova ، مراقبت از کودکان بدون محدودیت ادامه می یابد. ” مهد کودک Kvítek در Bystrý u Poličky نیز تا 31 ژانویه تعطیل است. کودکان سنجاب از مهد کودک لبنان در لیتومایسل نیز قرنطینه شده اند. بنابراین در کل بیست کودک وجود داشت.