“نه تنها به عنوان عضوی از سوسیال دموکراسی چک ، بلکه بیش از هر چیز به عنوان یک شهروند متعهد ، آیا من حق دارم حقیقت را درباره Vrbetice و سفر برنامه ریزی شده به مسکو بدانم؟” آیا حتی می توانم شهامت درخواست توضیح را داشته باشم؟ و آیا به عنوان حمله تلقی نمی شود؟ من از امروز صبح این س questionsالات را از خودم می پرسم ، “مارتین نتولیکی در حساب فیس بوک خود نوشت. او نه تنها آندره بابیش ، وزیر کشور و نخست وزیر ، بلکه پلیس و سایر افرادی را که باید برای سفر احتمالی به مسکو آماده شوند دعوت کرد تا توضیح دهد سفر به جان هماچک به مسکو.

وی افزود: “با این حال ، اگر توضیح کافی نباشد ، در واقع به معنای نتیجه گیری مسئولیت شخصی است”.

اطلاعات بیشتر در مورد پرونده را اینجا بخوانید: