“پلیس در Cs متوقف شد. یک خودروی ارتش فورد فوکوس که توسط مردی بیست و چهار ساله اداره می شد. از طریق لوستر ، پلیس دریافت که رانندگی وی تا دسامبر 2022 ممنوع است “. سخنگوی پلیس دیتا هولچکووا گفت. تست تنفس منفی است. با این حال ، این مرد به جرمی مشکوک است که مانع اجرای تصمیم رسمی و اخراج می شود. هولچکووا افزود: “به همین دلیل ، اگر وی مجرم شناخته شود ، به دو سال زندان محکوم می شود.”