آنها همچنین در دریاچه Rosnichka در Svitavi اسکیت بازی می کنند. بعد از چند روز یخ زده ، لایه یخ به اندازه کافی ضخیم است که اسکیت بازها می توانند روی یخ خارج شوند. با این حال ، گرم شدن اعلام شده احتمالاً به زودی شادی آنها را از بین خواهد برد.