“تعمیر روسازی آسفالت نیز در بخشی از جاده I / 34 به طول بیش از 10 کیلومتر بین Svitavi و Polichka در سال جاری انجام می شود. ما قصد داریم در ماه آوریل کار ساخت و ساز را در اینجا آغاز کنیم. ارزش پیش بینی شده قرارداد 59.4 میلیون CZK بدون مالیات بر ارزش افزوده “، سخنگوی ایان ریدل گفت.