مردی با دستگاه تنفس روی صورت ، با روپوش سبز نظامی و دستکش های لاستیکی هنگام پرداخت در صندوق پول موفق به شلیک شد. این ویدیو اکنون موفقیت آمیز است.

برخی می گویند: “طبق کفش و شلوار ، او احتمالاً کارمند سابق ارتش چک است.” دیگر رکود طلبان لباس ناقص را “می خوانند”. یکی از ساکنان ویسوکو میتو گفت: “دفعه بعد کیف های کفش بیشتری می گذاشتم ،” زیرا این مرد کفش های کم “فقط” روی پاهایش داشت ، یک نقص کوچک در زیبایی لباس ضد اپیدمی بود.

از هر ده متخصص اپیدمیولوژیست ، ده نفر نیز به جای اسکناس و سکه ، پرداخت با کارت را توصیه می کنند.