کار بر روی ساخت یک شناور پتانک ادامه دارد. تازگی امسال تنیس روی میز خواهد بود و با همکاری مدرسه شنا ، کارمندان از 12 تا 16 جولای و از 9 تا 13 آگوست اردوی تابستانی حومه را آماده می کنند. لیست قیمت استخر همانند سال گذشته باقی مانده است ، فقط یک تنظیم کوچک برای افراد مسن ، که ورودی روزانه آنها به 70 کرون کاهش می یابد.