به اصلاحات جلوی دبیرستان ، ترمیم لبه میدان دور جلوی دبیرستان ، در خروجی Polichka اضافه می شود. “تعمیرات آخر هفته 13 و 14 مارس و 27 و 28 مارس انجام می شود. با تشکر از اصلاحات ، دیگر جایی برای رانندگان کامیون باقی نمی ماند. رانندگان باید محدودیت ها را در نظر بگیرند. وسایل نقلیه بالای 3.5 تن در یک مسیر بای پس حرکت می کنند که در جاده II / 366 در مسیر Litomyshl به تقاطع با جاده I / 35 و در جاده II / 360 از Litomyshl به Polichka منتهی می شود. اتوبوس ها و اتومبیل ها از داخل ساختمان عبور می کنند.