یوزف كوزل ، مشاور آموزش گفت: “از نظر جمعیتی ، ما می دانیم كه آموزش متوسطه به تعداد خود افزوده خواهد شد.” با این حال ، بیشترین کاهش در برنامه ها در آموزش حرفه ای متوسطه اول با گواهی کارآموزی مشاهده می شود. اگرچه تعداد دانش آموزان کلاس پنجم کمی افزایش یافت ، اما تعداد درخواست های دبیرستان های هشت ساله کاهش یافت. این کاهش به ترس والدین مربوط می شود مبنی بر اینکه بچه های کلاس 5 پس از آموزش از راه دور آمادگی لازم برای تحصیل در دبیرستان را ندارند.