سخنرانی عضو مستقل لوبومیر ولنی از اوستراوا منجر به درگیری فیزیکی با سایر نمایندگان در جلسه اتاق نمایندگان در روز پنجشنبه در مورد تمدید وضعیت اضطراری شد. نه تنها نظرات و افکار عمومی بلافاصله باعث سرازیر شدن در اینترنت چک شد. بلافاصله شوخی ها و عکس های مختلف آمد. آیا مورد علاقه ای دارید؟ ارسال آنها به ما در: [email protected]. ما خوشحالیم که گالری خود را با آنها غنی می کنیم.