“اگرچه تعداد بیماران در بخشهای استاندارد از اواسط ماه مارس در حال کاهش است ، اما آنها همچنان درصد بالایی از نیازمندان به مراقبتهای ویژه را ایجاد می کنند. بنابراین فقط چند روز گذشته است که اجازه می دهد فشار بر مراقبت های ویژه وارد شود. “

ایستگاه های گاراژ به تدریج در حال تخریب هستند. اگر تعداد بیماران مبتلا به کوویید همچنان رو به کاهش باشد ، بیمارستان ها ممکن است در اواخر ماه مه به عملکرد تقریبا طبیعی خود برگردند.