کشاورزان قصد دارند این ساختمان را در روز پنجشنبه 27 مه تصویب کنند. تیم دو لبنی هنوز در حال آماده سازی سازمانی ، قانونی و فنی برای شروع عملیات آزمایشی هستند که قرار است در ماه جولای آغاز شود.

مردم سپس محصولات لبنی جدید را از Sloupnice در قصابی های تعاونی Sloupnice و همچنین در مزرعه Řetová خریداری خواهند کرد.