مارکتا نمشوفسکا ، معاون پرستار بیمارستان لیتومیسل ، می گوید: “این به ما کمک می کند تا به راحتی از شر میکروارگانیسم های مضر مانند ویروس ها ، باکتری ها و دیگران خلاص شویم.”

با تشکر از صندوق اهدایی برای توسعه سلامت در منطقه Litomysl ، بیمارستان Litomysl قبلاً موفق به خرید تعدادی دستگاه شده است. از جمله موارد دیگر ، این جداساز اسید نوکلئیک جدید است که سرعت آزمایش نمونه ها را برای بیماری کووید -19 افزایش داده است.