برای جلوگیری از چنین شرایطی ، پلیس در منطقه پردوبیسه به خیابان ها آمد تا ایمنی کودکان را زیر نظر داشته باشد. در تقاطع های منتخب ، به ویژه در نزدیکی ساختمان های مدرسه ، آنها اصول عبور ایمن را یادآوری می کنند و جاده را هموار نگه می دارند. نیکولا زاورزلوا از اداره پلیس پیشگیری جمهوری چک گفت: “کل رویداد هفته آینده به شدت برگزار خواهد شد.”

رویداد گورخر به شما نگاه نمی کند ، در سراسر جمهوری چک اتفاق می افتد.