روز یکشنبه ساعت 4.30 بعد از ظهر ، سه پادشاه به درخت کریسمس در میدان صلح در Svitavi سفر می کنند و افرادی را پیدا می کنند که در ادامه سفر امید با آنها راه می روند. در حوالی بیمارستان سوویتوی ، جایی که پادشاهان از زحمات فراوان بهیاران تشکر می کردند ، دسته ای به کلیسای سنت جوزف سفر کردند. جوزف و ماری در اینجا منتظر شرکت کنندگان در رژه خواهند بود. با این حال ، با توجه به اقدامات فعلی دولت ، ورود به سیستم امکان پذیر نخواهد بود. اسب ها به طور سنتی با سه پادشاه بخشی از موکب ها خواهند بود. برگزارکنندگان از شرکت کنندگان در این موکب می خواهند که به حیوانات نزدیک نشوند.