“ما برای تأسیس یارانه در روش اعطای كمك به حمایت از مناطق برای سال 2021 درخواست كردیم. برای آن تجهیزات برای بخش بیمارستان برای بیماران طولانی مدت خریداری خواهیم كرد. این تشک ها ، بالش ها و بالشتک های ضد دکوبیتوس در زیر پشت هستند ، برای قرار دادن پاها ، لنت های پا و بالشتک های لازم برای تخت و پهلو. “، مدیر بیمارستان پاول هویر گفت. بنیاد ČEZ در سال 2002 به عنوان یکی از تاسیس شد. اولین بنیادهای سازمانی در کشور. این برنامه سالانه از تعدادی پروژه پشتیبانی خواهد کرد.