“کار برای سال 2020 در ماه نوامبر به پایان رسید و احتمالاً از ماه مارس در سال 2021 ادامه خواهد یافت. کار بسته به شرایط آب و هوایی ادامه خواهد داشت. این عملیات در ماههای زمستان نامحدود است “، به اداره راهها و بزرگراه های جمهوری چک اطلاع داد. تعمیر جاده ها برای بهبود وضعیت بد ساخت فعلی آن ضروری است. تعمیرات به صورت مرحله ای انجام می شود.