جعبه مجموعه در روزهای عمومی ، دوشنبه از ساعت 08:00 تا 13:00 و چهارشنبه از ساعت 12:00 تا 17:00 در دسترس است. همچنین می توانید از جعبه جمع آوری در اداره مالیات در Svitavi استفاده کنید. در مرکز اطلاعات مدنی در Třebová ، فرم های اداره مالیات ، اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی ، مالیات بر املاک یا اظهارنامه مالیات سفر نیز در صورت درخواست در دسترس است.