در دسامبر ، چندین مورد سرقت در مناطق تفریحی در روستای Trpín در منطقه Svitavi رخ داد. در این زمینه ، افسران پلیس به دنبال یک شاهد مهم هستند که بتواند به روشن شدن این جنایت کمک کند. اگر شخصی را در تصویر می شناسید یا خودش را می شناسد ، با ما در خط 158 تماس بگیرید.